Home

Revisor styrelseuppdrag

Vad är revisorns ansvar? - StyrelseAkademie

 1. A) Bolagets revisor är ett eget kontrollorgan och ska bland annat kontrollera styrelsens arbete och agerande, vilket dock inte hindrar styrelsen och styrelseledamöterna från att hålla en god kontakt med revisorn för att informera sig om kvalitén avseende rapporteringen kring bolagets ekonomiska situation, risker och förvaltning
 2. Revisorn har till uppdrag att granska föreningen. Granskningen avser främst ekonomisk kontroll (siffergranskning) och förvaltningskontroll (att styrelsen sköter sitt uppdrag). I förvaltningskontrollen ingår att revisorn även granskar den tekniska förvaltningen och kontrollerar att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt
 3. Tvärnej till styrelseuppdrag. Publicerad 29 November, 2017 kl 16:30. Revisorsinspektionen tvingar revisor att välja mellan bankstyrelse och revision. Revisorsinspektionen (RI) säger nej till en auktoriserad revisor på en större byrå i Småland som vill bli styrelseledamot i en sparbank. Tanken är att uppdraget ska vara i två år
 4. Patrik Fjärstedt är auktoriserad revisor, delägare av redovisningsbyrån Thorell Revision och väl anlitad föreläsare inom styrelsearbete. Tidigare råd finns här
 5. Kansliråd, Näringsdepartementet. Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB och AB Svensk Export-kredit
Styrelse och Revisor - Idogen

Har tidigare arbetat som revisor, finansanalytiker, partner och Corporate Finance chef på Merchant Fondkommission AB och Matteus Fondkommission AB. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Soundation AB och i HIT THE HAY AB samt styrelseledamot i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB och Centuri AB. Antal aktier: Av olika anledningar kan ledamöter i styrelsen välja att lämna sitt uppdrag under mandatperioden. Denna person ska då meddela styrelsen detta. Det kan också anses rimligt att personen ger en förklaring till detta val. Om styrelsen fortfarande är beslutsmässig, det vill säga att styrelsen fortfarande har minst hälften av ledamöterna kvar, händer det.

Revisorns roll Bostadsrättern

Tvärnej till styrelseuppdrag - Revisionsvärlde

Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot i Delarka Holding AB och Flexens Ab. Tidigare arbetslivserfarenhet Henrik har tidigare arbetat i över 10 år som Investment Manager på Nordea Bank AB och som Senior Portfolio Manager och Deputy CIO på Alandia Försäkring. Aktieinnehav i bolaget 438 954 aktier (genom bolag Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar JT Group AB, Cordet Holding S.à r.l, RRJ Capital AB, och One S AB. För närvarande aktiv i Black Lake Advisory Services och Stiftelsen Sven-Olof Jansons Livsverk. Tidigare styrelseledamot i TM Global Partners Ltd. och produktchef för CSD på Bank of New York Mellon. Antal aktier i bolaget: 100 000 via bolag Övriga styrelseuppdrag Styrelseordförande, Saltängen Property Invest AB (publ) Styrelseledamot, Locum AB och Almi Företagspartner AB. Tidigare arbetslivserfarenhet Styrelseledamot, Stockholm Hamn AB, Kapellskär Hamn AB, Stockholm Globen Fastigheter AB och Hyresbostäder i Södermanland A

4 råd innan du tackar ja till ett styrelseuppdrag

Vilken ersättning ska styrelsen ha? Ett styrelseuppdrag kräver tid och engagemang från ledamöterna och ska avlönas med ett arvode - åtminstone i större bolag. Vid andra typer av ersättningar till styrelsen är det viktigt att vara noga med att allt går rätt till. I ägarledda bolag är det ovanligt med arvode till styrelseledamöterna Som ledamot har du ett spännande och viktigt uppdrag. I ditt styrelseuppdrag ingår det bland annat att ta initiativ till intresseförhandlingar, ordna utbildningar, ta fram en strategisk verksamhetsplan och ställa frågan till dem som kan gå med i Vision. Här har vi samlat det du behöver för att komma igång Sigrun Hjelmqvist Styrelseordförande. Styrelseordförande sedan 2020, styrelseledamot 2019-2020. Född 1956. Utbildning: Civ. Ing. Tekn. Lic i Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan. Bakgrund: Verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Medgrundare och Investment Manager på BrainHeart Capital 2000-2005 Ett styrelseuppdrag innebär en skyldighet att utföra sina skyldigheter och sina uppdrag omsorgsfullt och lojalt. Man kan säga att det finns ett formlöst uppdragsavtal med aktiebolaget. Du som är styrelseledamot kan inte säga att du inte har förstått innebörden av uppdraget eller att det bara skulle vara formellt Mats jobb & styrelseuppdrag. Mats är Revisor för 172 företag och sitter i tre bolagsstyrelser. Störst är Ericsson & Lejonhird AB som 2019 omsatte 13,0 miljoner kr

Styrelse och revisor RIS

 1. är skatt innan ersättningen betalas ut samt betala in arbetsgivaravgifter
 2. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum Holding AB. Krister verkar även som Senior Advisor till ledningen. Sten Olofsson - Ledamot (Oberoende) Sten har en bakgrund som revisor
 3. Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Elos Medtech AB, Christian Berner Tech Trade AB, Sparbanken Lidköping AB, Revisor Johan Malmqvist. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huvudansvarig revisor Född 1975 Auktoriserad revisor Revisor i bolaget sedan 2019. Till toppen
 4. stone tre oberoende styrelseledamöter ger goda förutsättningarna för att styrelsen ska kunna säkerställa att investerarnas intressen tillvaratas

Styrelse och revisor Sydsvenska He

Styrelse och revisor. Född 1974. Styrelseordförande sedan november 2014. Henrik Rammer är från november 2014 styrelseordförande för samtliga bolag i CHORDATE. Henrik har haft mångårig erfarenhet inom private equity och har arbetat vid Axcel Management AB under åren 2008-2013 och vid Triton Advisers (Sweden) AB under åren 2002-2007. Ändra styrelse eller verkställande direktör i aktiebolag. Ska du ändra styrelse, firmatecknare, verkställande direktör eller ordförande? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se. Enkelt och snabbt! Den nya styrelsen måste följa reglerna för hur styrelsen ska vara sammansatt och reglerna om styrelsens bosättning Styrelse och revisor. Knut Faremo Styrelseordförande. Utbildning: Studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge Född: 1957 Nationalitet: norsk Invald: 2019. Beroende: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare Aktieinnehav: 50 000 B-aktier Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet som företagsledare.

Lämna styrelsen - Förening

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan Nuvarande styrelseuppdrag. Raskensborgs AB. Södra Dalarnas Sparbank. Sparbankernas Riksförbund. Sparbankernas Service AB. Sparbanken Skåne AB

Styrelse | AAK

Styrelsen - Förening

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Metacon AB. Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0. Percy Barnevik Hedersordförande. Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983-2002. Åsa Thunman Styrelsens sekreterare. Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014. Revisor Pricewaterhouse. Huvudsakliga sysselsättning: Styrelseuppdrag. Övriga uppdrag: Tastsinn AB med dotterbolag, 4ever green AB, Impulse Radar AB, Buir AB, Dox Sweden AB, AB Syoto med dotterbolag. Utbildning: Fil kand i ekonomi, DIHR. Tidigare arbetslivserfarenhet: Egen företagare inom ett flertal branscher. Aktieinnehav: 3 500 000 aktie Styrelse och revisor. Bertil Johanson (född 1949) Styrelseordförande, invald 2013. Civilekonom. Bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos PwC fram till år 2012. Tidigare styrelseordförande i Marginalen Bank. Styrelseuppdrag i familjeägda bolag. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större.

Styrelse och revisor; Styrelsens har betydande erfarenhet från fastighetsutveckling och ekonomisk analys. Karl Runeberg Styrelseleordförande. Per-Olof nuvarande styrelseuppdrag innefattar P&E Persson AB, P&E Invest AB 1-30, Svea Linné Bostad AB samt Nordfjord AB Styrelse och revisor. Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och ska enligt Klockarbäckens bolagsordning bestå av 3 - 5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Pontus Kågerman Styrelseordförande

Moderbolaget ACACIA - Accessa Finans

Bisyssla - vad gäller för medarbetarna? Pw

Övriga styrelseuppdrag: JM AB och Atrium Ljungberg (Vd). Utbildning: Jurist och civilekonom, Stockholms Universitet. Arbetslivserfarenhet: Vd Atrium Ljungberg AB. Tidigare CFO Atrium Ljungberg AB, CFO Hemsö AB och revisor på Deloitte Styrelseuppdrag Troax Group AB, FM Mattsson Mora Group AB, Investment AB Chiffonjén, Lammhults Design Group AB, VBG Group AB och Allgon AB. Revisor. Ernst & Young AB, Jönköping , med Joakim Falck som huvudansvarig revisor. Insynspersoner per 2021-03-31. Namn på anmälningspliktig: Befattning Slutsatser: Revisorn ska inför varje nytt uppdrag göra en prövning av om det föreligger hot mot hans eller hennes oberoende, enligt analysmodellen. Föreligger hot skall motåtgärder vidtas. Är detta inte möjligt eller inte kan anses tillräckligt, så ska uppdraget avböjas. De verksamheter som revisorn får ägna sig åt är revisionsverksamhet, verksamhet med naturligt samband och i. 9 saker att tänka på innan du går med i styrelsen. Att bli tillfrågad om du vill sitta med i styrelsen är en ära. Det ger dig erfarenhet, ett bredare nätverk och inflytande. Du har möjlighet att vara med och påverka, men du tar också på dig ett personligt ekonomiskt ansvar. 1 Naturskyddsföreningens riksstyrelse och revisorer. Naturskyddsföreningens styrelse väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman äger rum i mitten av juni vartannat år (jämna år). En valberedning föreslår vilka som ska sitta i styrelsen, men förslag kan också ges av enskilda medlemmar

Styrelse och revisor - Investor relations - SD

Video: Styrelse och revisor Mälaråsen A

Styrelse och revisor. Elin Lydahl Styrelseordförande. Född 1973 | Antal aktier: 200 (oberoende ledamot) Invald i styrelsen 2017. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) Elin är idag VD för Tom Tits Experiment AB samt sitter i ledningen för Telge AB. Hon sitter i styrelsen för SaltX Technology AB, Spero AB och är. Född: 1986 Utbildning: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, Uppsala Universitet Andra pågående uppdrag: Suppleant i Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 2228. Aktieinnehav i Ngenic: 277 290 Optioner i Ngenic: 0 Övrigt: Fredrik Fernlund är beroende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och beroende i förhållande till större aktieägare

Övriga styrelseuppdrag: COO i Evox Therapeutics Ltd samt styrelseledamot i Evox Therapeutics AB. Tidigare styrelseuppdrag övriga befattningar: Styrelseledamot i IsletOne AB. Innehav i CombiGene AB: 30 612 aktier och 88 888 BTA. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till bolagets större aktieägare Övriga styrelseuppdrag (i urval): Styrelseordförande i Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB. Innehav av aktier i Bolaget: 378 530 aktier via bolag. Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och större ägare Nuvarande styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Biotage, Genovis och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos Medical och Advanced Instruments. Valberedningen föreslår att till Bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för det kommande verksamhetsåret Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i andra bolag inom koncernen, Revisor. Catellas revisionsbolag är sedan 2011 PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Huvudansvarig revisor Daniel Algotsson, Auktoriserad revisor och medlem av FAR Styrelsens sammansättning. Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av minst tre och som mest tio ledamöter. Styrelsens medlemmar väljs årligen på årsstämman för en period fram till nästa årsstämma. I enlighet med lagstiftningen har de anställdas organisationer rätt att vara representerade i styrelsen och därför har två.

Deloitte AB är av årsstämman 2021 valda som Trelleborgs revisor för en period om ett år. Revisorernas arbete Revisorerna arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inhämtats från revisionsutskottet och styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser löpande till revisonsutskottet och till styrelsen dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Acrap AB Styrelseledamot: Simplicity AB, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Sparbanken Sjuhärad AB (publ) och Tidaholms Sparbank (vice ordförande). Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Auktoriserad revisor PwC, medlem i FAR samt av FAR licensierad som revisor i finansiella företag Revisor. EY, med auktoriserade revisorn Fredrik Lundgren som ansvarig. Nu har Universal Telecom blivit Bredband2! Universal Telecom och Bredband2 har gått ihop och fortsätter resan tillsammans under namnet Bredband2. Du hittar oss med ett nytt utseende och funktionalitet på bredband2.com. Välkommen till Sveriges tredje största.

Styrelse. Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bl a Norvida Holding AB, Triona AB och Katinla AB. Håkan var tidigare styrelseordförande i Mertiva AB

Hennes tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Immunicum AB (publ), ,Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell - Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy. Revisor. Vid årsstämman 2019 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB,. Övriga styrelseuppdrag Ledamot i Actic Group AB, N Å Future AB och Aspia AB. Tidigare yrkeserfarenhet CFO/ekonomi- och finansdirektör SkiStar AB, partner och auktoriserad revisor KPMG. Utbildning Civilekonom, Uppsala universitet. Födelseår 196 Deras övriga styrelseuppdrag och engagemang i andra verksamheter. Om de äger aktier i företaget, har optioner etc. Är någon anställd i företaget? Tidigare styrelseledamöter under de senaste åren och varför de avgått eller dragit sig tillbaka. Revisor. Vem är företagets revisor? Under hur lång tid har revisorn varit revisor i. Styrelse och revisor. Tomas Bergström Styrelseordförande. Född 1971 Styrelseordförande sedan 2021*. Tomas har flera styrelseuppdrag, däribland som ordförande i Fasticon AB, ledamot i Team Olivia Group AB och ledamot i IF Brommapojkarna Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i L E Lundbergföretagen, Fastighets AB L E Lundberg, Fidelio Capital, Husqvarna, Förvaltnings AB Lunden och L E Lundberg Kapitalförvaltning. Tidigare erfarenhet: Analytiker Handelsbanken Capital Markets, Vice President Strategas Research Partners LLC, New York, Analys av investeringsstrategier investment research på ISI, International Strategy & Investment.

Håkan är civilekonom med bakgrund som revisor och konsult inom småföretagsutveckling och finansiell styrning och kontroll. Han arbetar sedan bolaget grundades 2007 som vd för Nordic Whisky Capital och har styrelseuppdrag i Agitator Whiskymakare AB. Han satt under åren 2009 till 2013 i styrelsen för Box Destilleri AB, från 2011 som. Av aktieägarna vald revisor. Vid årsstämman 2021 valdes Ernst & Young AB som revisor i Nolato fram till och med årsstämman 2022, med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig. Revisor. Joakim Falck, född 1972. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Revisor i Nolato sedan 2018

Utbildning och bakgrund: MD, PhD och lektor vid Karolinska Institutet.Tidigare VD för Svenskt Näringsliv och Danderyds Sjukhus AB samt tidigare koncernchef för Praktikertjänst AB, klinisk forskningschef och chef för global strategisk läkemedelsutveckling och regulatorisk strategi på Pharmacia Corp. Carola Lemne har haft styrelseuppdrag i Getinge, Apoteket, MEDA, Investor och AFA. Tidigare styrelseuppdrag, ett urval. VD och styrelseledamot: Havsfrun Investment AB. Vice ordförande: Neomarkka Abp. VD och Styrelseledamot: Norvestia Abp. Utbildning. Jur. kand. Oberoende/Beroende. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare Susanne är CFO i NCC Group sedan 2019. Tidigare uppdrag var CFO för Billerud/Korsnäs och dessförinnan blanda annat flera olika roller inom Ericsson. Hon har inga andra externa styrelseuppdrag i nuläget. Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 0 st. Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st. Oberoende enligt koden. Styrelseuppdrag Styrelseordförande i HP Tronic AB och Scandbio, Styrelseledamot i Eolusvind AB, Inission AB, NP Nilsson AB, Nordiska Plast AB och Zinkteknik AB. Erfarenhet Ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB

Styrelse och revisor Västsvensk Logisti

 1. Arne Myhrman Styrelseordförande. Invald: 2019. Född: 1954. Utbildning: Civilingenjör KTH, Stockholm. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i LEBO Produktion AB, styrelseledamot i Bifurca AB. Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i DistIT AB (publ), MnO International AB och i Scanreco AB, VD i DistIT AB (publ), ansvarig för den.
 2. Styrelseledamot sedan 2017. Vd och grundare av Vinngroup AB. Född: 1967. Utbildning: Studier i internationell ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, London, Montreal och Lyon. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i dotterbolagen Provinn AB, Qing AB, Goovinn AB, Invinn AB och Pollen AB
 3. Utbildning: Civilekonom. Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NOTE AB, Serneke AB, Isofol Medical AB och Ellevio AB. Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017-2019, tf Vd Beijer Electronics Group 2014-2015, CFO Beijer Electronics Group 2011-2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004-2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB.
 4. Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag inom fastighetsbranschen. Utbildning: Civilingenjör från KTH Övrigt: Peter har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetssektorn. Peter arbetade från 2004 till och med 2017 inom NCC, senast som VD och koncernchef och dessförinnan som affärsområdeschef för NCC Housing och NCC Property Development

Styrelse och revisor Backaheden Fastighets A

 1. Styrelse och revisor. Enligt InCoax bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman den 30 juni 2020, för tiden intill slutet.
 2. Styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Tågföretagen inom Almega. Styrelseledamot i Sveriges kommunikationer AB och Dedicare AB. företrädd av auktoriserad revisor Peter Ekberg som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2022. Rörlig lönedel
 3. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 20 juni 2017 (mål nr 278-17) klargjort att rättspraxis är att styrelsearvode normalt ska beskattas som inkomst av tjänst, även om det fakturerats. Skatteverket publicerade i slutet av juni en kommentar där SKV gör klart att de anpassar sin praxis för alla avtal om styrelseuppdrag som.

Jerry Fredriksson - Styrelsens ordförandef. 1942 Ekonom Arbetat inom livsmedelsindustri och möbelindustri, samt under 13 år som revisor i egen regi och som anställd. Jerry har genom åren haft många styrelseuppdrag bl a i Boxholm AB med dotterbolag, marknadsnoterade Salus Ansvar och Rörvik Timber AB. Inom privat vårdverksamhet som ordförande i Morellen AB och Finjagården, [ Aktiebolagets styrelse och dess roll och ansvar. Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska alla aktiebolag ha en styrelse, vilket regleras i 8 Kap i ABL. Styrelsen ska enligt lagen bestå av minst tre ledamöter om bolaget inte är ett privat aktiebolag, då det istället är tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning att det. Checklista för styrelseledamöter i coronatider. Coronapandemin sätter många företag i stora svårigheter och styrelseledamöter kan bli personligt betalningsansvariga för företagets skulder. Men att kliva av är inte lösningen. Då är det betydligt bättre att aktivt bevaka företagets ekonomi. Dan Brännström är styrelseledamot i. Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Tidigare erfarenheter: CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag. Aktieinnehav: 14 589 B-aktier Optionsinnehav: 2 500 TO6. Head of Technology Corey Blackma Jonas Svantesson, född 1951, arbetar sedan 2005 inom konsultföretaget Svantesson Management AB med affärsutveckling, styrelseuppdrag och executive search. Har haft ledande befattningar inom ett antal namnkunniga svenska företaget, bland annat som vice VD för Peab och VD och koncernchef på Kalmar Industries AB

2 Sammanfattning Titel: Oberoende revisor - tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer. Författare: Pernilla Fransson, Charlotte Svanberg Tema: Kan vi lita på företagens årsredovisningar? Nyckelord: Revisor, oberoende, analysmodellen, revisorslagen, Ernst & Young. Handledare: Erling Green, Carl-Michael Unger Institution: Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet Andra styrelseuppdrag: -. Aktier i Tethys Oil. Klas Brand. Ledamot av Styrelsen sedan 2020.Ordförande revisionsutskott. Klas Brand. Ledamot av Styrelsen sedan 2020.Ordförande revisionsutskott. Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Född 1956

Auktoriserad revisor PwC Sweden okt 2012 - aug 2015 2 år 11 månader. Skovde Innebar även styrelseuppdrag i stiftelsens dotterbolag. Utbildning Stockholm School of Economics Stockholm School of Economics Civilekonom Economics. 2002 - 2007. KTH Royal Institute of. Revisor Ulla Pereira Jansson, Formgatan 3, 752 21 Uppsala, 073 - 949 29 11 ullap.jansson@gmail.com. Ersättare revisor Gunilla Larsson, Figholmsvägen 7, 572 76 Fårbo 0491 - 332 72, 070 - 332 72 76 gunilla.larsson2@telia.co Patricks jobb & styrelseuppdrag. Patrick är Revisor för 1 företag och sitter i en bolagsstyrelse, Sot Of Sweden AB. 2019 omsatte bolaget 2,6 miljoner kr. Sot Of Sweden AB, omsättning 2 625 tkr, förlust -772 tkr Övriga nuvarande befattningar : Stefan Charette är VD och investeringschef i Athanase Industrial Partners Ltd. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar Athanase Industrial Partners-gruppens olika företag där han är ordförande samt styrelseledamot i de publika börsbolagen DistIt AB, Alcadon Group AB och Kitron ASA. Tidigare uppdrag : VD i investmentbolaget Creades AB, Investment AB Öresund.

Förbundsstyrelsen - HjärtLung

Förslag till ny styrelse och förtroendevalda revisorer 2020/2021. Den 27 maj 2020 har OK ekonomisk förening föreningsstämma. Då väljer de 121 ägarombuden styrelse och förtroendevalda revisorer för ett år framåt. Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman Om ACACIA. ACACIA är ett familjeföretag som investerar kapital och engagemang i fantastiska företag. Vi investerar i de mest innovativa och snabbväxande företagen i Sverige. Vi tar en aktiv roll i företagens utveckling med ambition att skapa marknadsledare

Styrelse och revisor | Torslanda Property InvestmentInvestor relations » DividendBolagsstyrning | Om Swedavia

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Norvik hf och ordförande eller ledamot i Norviks dotterbolag. Ordförande i Norvik Sia och Solvina Sia samt ledamot i det Isländska investmentbolaget Eyrir hf. Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som äger 220 420 843 aktier. Lars Gustafsson Befattning: Styrelseledamot. Ledamot i Revisionsutskottet Hans Björstrand. Styrelseledamot sedan 2006. Född:1950. Utbildning: Gymnasieekonom. Tidigare uppdrag: VD och koncernchef Bufab. Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Värnamo Energi AB, Stacke Hydraulik AB, Värnamo Elnät AB, Entreprenörinvest Sverige AB, LMT Group AB, Ekeborg Kapital AB, Axelent AB och Ryds Båtar AB. Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående. Styrelse- & VD-ansvarsförsäkring. jan 21 2016. En av de största ekonomiska risker ett styrelseuppdrag innebär, är risken för personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Många styrelseledamöter tror att de, genom att bolaget tecknat en s.k. styrelseförsäkring, är skyddade mot framtida obehagliga ekonomiska konsekvenser Styrelse och revisor. Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av fem ledamöter. Jens Engwall Styrelseordförande. Tillträde: 2019

 • Las Vegas News.
 • Amazon TC after 4 years.
 • 1 hour chart trading strategy.
 • Starta food truck.
 • Landgoed te koop Noorwegen.
 • Ethminer wont start.
 • Köpa fastighet företag.
 • Preem investering.
 • Cibus Nordic Real Estate månadsutdelning.
 • Bedeutende Beteiligung KWG.
 • Verkleuren metalen sieraden.
 • Colgate Palmolive wiki.
 • Scotiabank Bahamas Main branch.
 • Biodlare Sverige.
 • Beyond burger ingrediënten.
 • P2P Lending Schweiz.
 • Kan att vara.
 • Cryptocurrency guide Reddit.
 • Boxer TV modul HD CI v1 3.
 • Maker liquidations.
 • Underhållsplan Brf offentlig.
 • Android CPU Miner APK.
 • Dom Perignon 2008 Luminous.
 • Snake cube puzzle.
 • Elon Musk Twitter GameStop.
 • Truesec aktie.
 • Energikällor i Sverige.
 • Biotech startups Switzerland Jobs.
 • Coinomi limits.
 • Kulturrådet utvecklingsbidrag.
 • Köpa lantbruksfastighet.
 • Niet aangeboren hersenletsel.
 • Taxes on trading in UK.
 • Lagercrantz Avanza.
 • Orange TV card CI .
 • Solceller Nyheter 2021.
 • CL dividend.
 • Crypto Trader London.
 • Discontinued Above Ground Pools.
 • How to transfer from Coinbase to Binance 2021.
 • Bidrag Försäkringskassan.