Home

Region Skåne upphandling journalsystem

Skåne måste upphandla journalsystem - - Dagens Medici

 1. Skåne måste upphandla journalsystem på nytt. Region Skåne får bakläxa av kammarrätten för upphandlingen av journalsystemet Melior. Det betyder, tvärtemot vad som var avsikten, att ett nytt it-system dröjer länge. Nu är frågan om det blir Melior i framtiden eller något annat. Texten är uppdaterad med kommentar av politiker
 2. Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen ska gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsmiljö för cirka 90 000 användare. Istället för att delta i den gemensamma upphandlingen valde Region Skåne att hoppa av upphandlingen och istället uppdatera de skånska sjukhusens journalsystem, från Melior till Melior+, med det långsiktiga målet är att inom fyra års tid ha.
 3. Så Region Skåne fick genomföra en regelrätt upphandling och det är den som nu till sist är i hamn. Läs också: Bedrägligt lugn inför big bang i svensk e-hälsa Det innebär också att Region Skåne blir först ut av de tre stora landstingen med att ha gått igenom upphandlingsprocessen och nu kunna börja modernisera sina vårdinformationssystem
 4. Aktuella upphandlingar från Region Skåne (opic.com) Upphandlingsplan. Planen är indelad i ärenden som hanteras av Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Regionfastigheter och Skånetrafiken. Upphandlingsplan 2021 (pdf) Upphandlingspolicy. I Upphandlingspolicyn finns Region Skånes riktlinjer för upphandling
 5. Aktuella upphandlingar. Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial via en upphandlingstjänst. Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst. Aktuella upphandlingar från Region Skåne
 6. Amerikanskt journalsystem ska förnya den skånska vården. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) beskrivs av Region Skåne som det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia.
 7. Skånes digitala vårdsystem (SDV) Skånes digitala vårdsystem, SDV knyter ihop hälso- och sjukvården i hela Skåne. Privata och offentliga vårdgivare kommer att arbeta i samma digitala miljö. Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården. Detta är vi först i Sverige med att göra

Kritiserar turerna kring journalsystem i Region Skåne

 1. Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD Region Skåne avser att genomföra en upphandling av Angiografiutrustning till Kristianstad och vill inför denna få in synpunkter från potentiella lever..
 2. Region Skåne har tecknat avtal med Cerner Sverige för en sammanhållen digital vårdmiljö och kan med detta ersätta hundratals befintliga IT-system på sjukhus och i primärvården till en helhetslösning. Det nya systemet omfattar en tjänst för befolkningshälsa och ett modernt journalsystem som möjliggör ökad patientdelaktighet, högre patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.
 3. Upphandling av journalsystem. Problemet ligger i de upphandlingar som har varit och att vi har ett väldigt statligt system i Sverige. Innovation är inte någonting som har välkomnats utan man har satsat på de gamla kända alternativen, utan tanke på användarvänlighet
 4. Region Skåne försvarar kritiserat journalsystem: En gigantisk utmaning. Uppdaterad 10 september 2020. Publicerad 10 september 2020. Samtidigt som Skånes digitala vårdsystem (SDV) ska.
 5. Journalsystem skjuts på framtiden. Region Skånes nya.
 6. Klart för nytt digitalt journalsystem. Det blir ingen överprövning hos Förvaltningsrätten när det gäller Region Skånes upphandling av ett nytt digitalt journalsystem. Företaget som.
 7. Region Skåne köper in ett nytt digitalt journalsystem som ska fungera i alla delar av sjukvården, från vårdcentralerna till sjukhusen till den palliativa vården. Kostnaden blir lite drygt en.

Nytt försök köpa journalsystem. I december avbröt Region Stockholm upphandlingen av ett nytt journalsystem på grund av för få anbud. Nu görs ett nytt försök. I april 2018 beslutade styrelsen för Region Stockholm att göra en upphandling av ett framtida journalsystem. Men bristande konkurrens gjorde att upphandlingen avbröts i. Våren 2014 aviserade Region Skåne att PMO skulle skrotas och att ett nytt journalsystem skulle upphandlas efter att PMO mötts av omfattande kritik från den skånska vårdpersonalen. Men i stället planeras alltså ett byte utan upphandling. Kontentan av allt detta är också att Region Skåne, som CS tidigare rapporterat, nu tvekar om att. Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Defibrillatorer. Av denna anledning inbjuds Leverantörer, som har ett intresse av att de.. Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige

Nu är det klart - Region Skåne inför nytt vårdsystem för

Upphandling och anbud - Region Skån

Aktuella upphandlingar - Region Skån

Region Skåne hävdar att beslutet inte är en regelrätt upphandling av journalsystemets underhåll och utveckling. Det är ett inriktningsbeslut, som inte innebär köp av vissa tjänster av Cerner. Regiondirektören har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna genomföra projektet, som regionstyrelsen har beslutat om Att det i dag satsas på ett uppdaterat journalsystem i Region Skåne hindrar inte på något sätt att vi också kan vara delaktiga i den gemensamma upphandling som 3R har för avsikt att göra och som övriga samarbetspartners redan beslutat om Skåne Journalsystem: Nej, men inom regionen pågår en kartläggning av kraven på framtidens vård, vilket eventuellt kan resultera i en ny upphandling av IT-stöd. Örebro Journalsystem: ordförande i Jönköpings läns läkarförening, vars region visade sig vara sämst i klassen när det kommer till att stryka läkarnas. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44. 43 votes, 25 comments. 339k members in the sweden community. Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here!

Amerikanskt journalsystem ska förnya den skånska vården

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2013 beslutade Regionstyrelsen om en princip för kontinuitet som innebär att journaler ska hanteras likartat och finnas tillgängliga oavsett om patienten väljer att gå till Region Skåne eller en privat vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Genom principen finns också e Ambulanspersonalen i Skåne tvingas sedan nyår skriva sina journaler för hand, vilket gör att varje transport försenas med en kvart. Anledningen är att Region Skåne har missat att upphandla ett nytt digitalt journalsystem

Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) - Region Skån

Utöver ett nytt journalsystem omfattar lösningen också all annan informationshantering inom sjukvården. Region Skåne har sedan tidigare företagets journalsystem Melior. Det är en ny sajt med fokus på inköp och upphandling och med större djup och mer analys Jag träffade nyligen en person med viss kunskap om det upphandlingsunderlag som Region Skåne gick ut med när man begärde in anbud på ett nytt journalsystem för primärvården. Enligt denna person fanns det i upphandlingsunderlaget krav på att det nya systemet skulle vara ett färdigt system och i praktisk drift på annat håll inom vården (dock inte nödvändigtvis i Region Skåne) Journalsystem år 2014 I Skånska Dagbladet kan man läsa en artikel om Region Skånes planer på att inskaffa ett nytt journalsystem då det nuvarande PMO har haft många brister. I Sverige är det ett par större företag som har marknaden i att leverera digitala journalprogram till sjukvårdens aktörer Marknadsanalys inför upphandling, Upphandlingsmyndigheten. 2. Dialog med leverantörer, Varje kommun och region tar fram sin egen konkurrensstrategi, upphandlingspolicy med mera. De flesta har publicerat dem på sina webbplatser. 10. Nästa steg är upphandlingsprocessen Region Skåne som 2013 införde det digitala journalsystemet Profdoc Medical Office (PMO) använda sig av på lång sikt när det är dags att upphandla ett nytt journalsystem. Det presenteras även kortsiktiga förbättringsförslag med anvisning i hur det nuvarand

Kategoriledare IT, Strategisk inköpare på Region Skåne Sverige Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Region Skåne. Anmäl profilen Projektledare för upphandling av journalsystem för Karolinska Institutet, Odontologiska Institutionen Just nu är Fredrik Öberg involverad i en stor upphandling av ett gemensamt journalsystem för Stockholms läns landsting. Från början skulle också Region Skåne och Västra Götaland ha varit med, men de har hoppat av. Kanske illustrerar avhoppen utmaningen med att skapa en gemensam infrastruktur inom den svenska sjukvården Användbara journalsystem Louise Heed, Ebba Andersson - 2 - 1.2 Region Skåne Region Skåne är landstinget i Skåne län. I likhet med andra landsting i Sverige ansvarar Region Skåne främst för hälso- och sjukvården, men har utöver det ansvar för länets regionala utvecklingsarbete Carl Lamm har efter en omfattande upphandling tecknat avtal med Region Skåne gällande leverans, driftsättning och support av digital dikteringsutrustning. Målsättningen är att systemet Philips SpeechMike, som administrerar digitala diktat, ska rullas ut i landstinget under de kommande åren. Avtalet är värt ca 20 Mkr och löper över minst 2,5 år Hållbar upphandling Karin Lonaeus (bilden på förstasidan, Foto: Gunnar Lyckhage) är hållbarhetsstrateg på Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling. Hon berättade och visade bilder kring uppföljning av leverantörsvillkor i Pakistan. Region Skåne byter journalsystem

Moderaterna i Region Skåne vill skynda på förbättringen av it-systemen i den skånska vården genom att ge ett politiskt organ ett tydligt ansvar för frågan Region Skåne är en stor samhällsaktör som en heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar för Region Skåne. De separata journalsystem som i dag används inom dagens debattsvep, offentlig upphandling eller jobbevakningar. Välj nyhetsbrev. Ta del av Dagens. Upphandling. Enligt plan ska en upphandling inledas under 2017 och slutföras under 2018. Upphandlingen kommer bland annat innefatta ett nytt journalsystem. Att genomföra en upphandling är nödvändig för att hälso- och sjukvården ska ha moderna och välfungerande IT-stöd som bättre kan möta framtida behov

Computer Sweden rapporterade i juni om den stora upphandling som nu görs avseende journalsystem. När 2018 börjar räknar också Region Skåne med att börja en implementering av systembyte som kommer vara omfattande Annelle Ivarsson informerar om att det journalsystem som upphandlats av Region Blekinge inte hr samma som används i Region Skåne. Nio regioner har, tillsammans med Blekinge, gått samman i upphandling av nytt journalsystem. Totalt använder 18 av 21 regioner samma leverantör som det Region Blekinge upphandlat. All Om några år ska ett nytt modernt journalsystem ersätta det kritiserade VAS. Nu har regionen satt ner foten och valt system. Men det matchar inte grannregionerna Västra Götaland och Skåne. - Det var inget alternativ, säger sjukvårdspolitikern Tommy Rydfeldt (L) - Förhoppningsvis följer Region Skåne de principer som ligger till grund för vår upphandling när de uppgraderar sina system så att vi framgent har gemensamma tekniska spelregler, oavsett vilket system man väljer. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utbyta vårddata framöver, säger Daniel Forslund. Samma kärnsyste Vid en upphandling vet vi inte om det vinnande anbudet blir det samma som i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Oavsett vilka vårdinformationsstöd som regionerna upphandlat kommer en fortsatt samverkan att ske mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne med möjlighet till kommunikation av information mellan de olika vårdinformationsstöden

Rörigt kring vård-it-upphandling i Skåne – kan tvingas

Region Skånes upphandlingar - Opi

 1. Upphandling och drift Senaste anställning Sedan 1 nov 2006 till pension huvudprojektledare för projektet Bättre sjukskrivningsprocess i Skåne. Ett regionalt projekt inom Sjukskrivningsmiljarden. Projektet innehåller många olika delprojekt
 2. De sista anbuden har kommit in till en av landets största upphandlingar när Region Stockholm handlar ett nytt journalsystem och dessutom ett vårdkontinuitetssystem för totalt 2,2 miljarder kronor. Det lilla börsnoterade Frisq spelar högt om en plats vid miljongrytorna med den förra KD-ledaren Göran Hägglund som möjligt triumfkort
 3. I juni 2019 införde Folktandvården Skåne ett nytt digitalt journalsystem inklusive verktyg för riskbedömning av munhälsoprofil och en ny version av nuvarande röntgensystem. Införandet har varit omgärdat av såväl instabil IT-driftmiljö för de olika systemen som brister i överföringen av data från det gamla till det nya systemet

upphandling, gå med i 3R´s planerade upphandling eller vidareutveckla nuvarande system. 11 juni 2015 beslutades att gå för samordnad upphandling av nytt 3 Skrivelse daterat 2014-12-19 Region Gävleborg, Curt Blomqvis Nu är rekommendationen att Region Halland gör gemensam sak med åtta andra regioner i den upphandling som Sussa samverkan gjort, där Cambio Healthcare Systems AB ska leverera ett sammanhållet vårdinformationstöd. Västra Götalandsregionen och Region Skåne har efter var sin upphandling ingått avtal med Cerner som leverantör Det var ett tydligt budskap på mötet upphandling som Region Skåne bjöd in till idag. - Fråga oss under upphandlingen, affärer avgörs mellan människor, sa Louise Strand, chef på koncerninköp

Region Skåne först i Sverige med modernt vårdsyste

De IT-stöd som ingår i Sussas upphandling. Förutom ett nytt kärnsystem ingår även operationsplanering, IVA/anestesi, vårdplanering, obstetrik, cytostatika och tillväxtkurva. LOU Lag om offentlig upphandling. NCS - Läkemedelsmodul Region Hallands nuvarande journalsystem för läkemedelshantering som är kopplat till VAS Upphandling av mjukvara; Pilotinförande av systemet på fem vårdcentraler inom Region Dalarna samt integration mot nuvarande och framtida journalsystem; Den första etappen sträcker sig till 31 juli 2019. Därefter finns en option på förlängning i max 18 månader och inom ramen för optionen kan även omfattningen av uppdraget ändras Region Östergötlands statistik - covid-19 och vaccination Region Östergötlands statistik visar antalet bekräftat smittade, antalet inbokade/vaccinerade med dos 1 i olika åldersgrupper (och antalet fullvaccinerade på ackumulerad nivå), antalet vårdade i IVA och slutenvård samt antalet avlidna.Siffrorna uppdateras dagligen cirka klockan 12.45 Patientnära arbete i Skåne 2014 Charlotte Wigermo Processledare PNA, provtagning, kund Leg. Biomedicinsk Analytiker Labmedicin, Medicinsk service Region Skåne . Varför AQURE? •Radiance för blodgas sedan 2003 -Olika lösningar för olika orter -Behov av samordning •Dags att byta ut •Upphandling PNA-IT klar april 2013 . Uppkoppling.

Region Skåne i hamn med nytt it-system för vården

Här samlar vi alla artiklar om Upphandlingar. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: . Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Upphandlingar är: Konkurrensverket, Håbo, Region Skåne och Riksenheten mot korruption Samariten Ambulans AB - 2021 © A SiteOrigin ThemeSiteOrigin Them

Video: Vilka journalsystem finns i Sverige? - Journalsystem

Hösten 2014 inledde Västra Götalandsregionen, VGR, ett samarbete med Region Stockholm (då Stockholms Läns Landsting) och Region Skåne för att göra en gemensam upphandling av en sammanhållen digital vårdmiljö kallat 3R RixData utvecklar och anpassar journalprogram, journalsystem, dataprogram för dig som arbetar med helande, vård- och vårdadministration

Region Skåne försvarar kritiserat journalsystem: En

 1. Region Halland bör göra gemensam sak med de andra regionerna i Sussa samverkan när det gäller införandet av framtidens vårdinformationsstöd. Det är den rekommendation som de förtroendevalda får efter en omfattande analys. Slutgiltigt beslut tar regionfullmäktige i december
 2. Allt om Region Skåne. 03/10 2017. Region Skåne köper vårdsystem för 1 miljard 19/09 2017. Senaste nytt - Region Skåne. Rörigt kring vård-it-upphandling i Skåne - kan tvingas göra om 19/09 2016. Datahallsbyggare vill bli betraktade på nya sätt Skåne startar implementering av journalsystem i öppenvår
 3. 2021-06-10 Inga bekräftade vaccinleveranser efter vecka 26 Region Västernorrland har inte några bekräftade vaccinleveranser efter vecka 26. Det gör planeringen till en svår nöt att knäcka. Vård; Corona och Covid-1

I Region Skåne har vi många, ofta upphandling Regionernas upphandlingar har olika omfattning, men en gemensam utmaning: journalsystem som idag används inom hälso-och sjukvården • En journal, en läkemedelslista, en inloggning • Beslutsstöd till vården SKÅNE Den skånska sjukvården är i stort behov av ett nytt IT- och journalsystem, men när det ska göras en gemensam upphandling med två andra landsting väljer Region Skåne att hoppa av I höst påbörjas en stor upphandling som ska ta tillvara på de nya möjligheterna. ett journalsystem anpassat för plattor och AI-hjälp för att lokalisera avvikelser i avscannade bilder av hudprover. Region Skåne rullar ut Windows 10 till 36 000 klienter och jobbar parallellt med projektet Skånes Digitala Vårdsystem fentlig upphandling illa lämpad för upphandling I Skåne och VGR p den amerikanska jätten Cerner. SUSSA­gruppen Text: Jonas Ekström Överläkare och vård­IT­ansvarig i Region Västmanland Framtidens journalsystem kan föreslå diagnos och handläggning, skriver själva journalnotatet, letar fram relevant information,. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt

Den största ansatsen just nu för att bygga nya it-system sker i samarbete mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen - tre regioner med totalt fem miljoner invånare. Projektet, som kallas 3R, syftar till en upphandling, men det blir ingen traditionell sådan Elektroniska handlingar. När man talar om elektroniska handlingar är det främst de olika format och metoder som krävs för framställning, hantering och förvaring av upptagningar för automatiserad behandling som avses. Den offentlighetslagstiftning som reglerar tillgången till och hanteringen av allmänna handlingar är teknikneutral Medicinsk teknik Lab, Malmö, Sweden, 3Region Skåne, Datorteknik och elektronik, MT Skåne, Malmö, Sweden, 4Region Skåne, Bild- och laboratorieteknik Skåne, Malmö, Sweden Bakgrund Region Skåne genomför våren 2017 en upphandling av en Sammanhållen Digital Vårdmiljö (SDV). Upphandlingen genomförs i form av en konkurrenspräglad dialog Det (s)ocialistiskt styrda Region Skåne ser ut att upprepa misstaget som alliansen gjorde med Nya Karolinska. 240 vårdplatser kommer kosta 12.3 miljarder kronor när Skånes Universitetssjukhus ska stå klart i Malmö. Det är 40% dyrare per vårdplats än Nya Karolinska Därefter följde ett samtal med de tyngsta politikerna inom upphandling i Sverige. Irene Svenonius, Finanslandstingsråd SLL, Kristina Jonäng, Regionråd VGR och Amela Hodzic, Regionråd, Region Skåne. Även svåra saker kom upp, som Strumpgate och upphandlingen av Karolinska sjukhuset

Offra inte E22! - Moderaterna i Region Skåne”Ge personalen och patienterna i Skåne framtiden

Video: Journalsystem skjuts på framtiden - Inköpsråde

Dessa har inte någon säker IT-uppkoppling mot sjukvårdens journalsystem. köpa en miljon pinnar i enlighet med lagen om offentlig upphandling. i Region Skåne som samordnade. Sjukhus skrev även en kravspecifikation för upphandling av vilo-EKG.15 Denna kravspecifikation har varit väldigt behjälplig, och har varit en stor tillgång av information där viktiga frågeställningar togs upp, med bra synpunkter. Dessutom skrevs en kravspecifikation för upphandling av spirometri för region Skåne.1 @landgren @emanuelkarlsten @rogeraberg @bolstad @kullin Faktum som att t.ex. Region Skåne upphandlar journalsystem från amerikanskt bolag för miljarder, utan att ens ha skaffat förhandsbesked från Integritetsmyndigheten om ifall det kommer att vara okej att sätta i drift

Klart för nytt digitalt journalsystem - P4 Kristianstad

Klart med upphandling av vaccinationstjänster i Region Skåne. Publicerat av: Redaktionen 2021-02-10. Acando och innovationsbyrån itch kommer med hjälp av tjänstedesign att involvera invånare och medarbetare när Region Skåne byter journalsystem inom vården Region Skåne och Västra Götalandsregionen ska var och för sig införa det nya it-systemet Millennium, utvecklat av det amerikanska bolaget Cerner. Tillsammans är kontrakten värda omkring sju. Datainspektionen i skarp kritik mot Region Skåne. 2018-06-04 795 visningar. Datainspektionen har funnit flera brister i Region Skånes journalsystem. En uppföljning kan komma att ske i enlighet med den nya dataskyddsförordningen

Om jobbet. Om tjänsten För ett uthyrningsuppdrag söker vi nu 1 arkivadministratör till Region Skåne Enheten för Journal- och arkivservice med placering i Lund. Tjänsterna är på heltid, dagtid med arbetstider 08:00-16:30 och du kommer att ha din anställning hos Arena Personal. Uppdragets längd är minst 6 månader men kan bli längre Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Arbetet bedrevs i ett gemensamt program med namnet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö. • I maj 2016 fattade Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen beslut om upphandling. Region Skåne valde att fortsätta i programmet men stå utanför den planerade upphandlingen Folktandvården Skåne inför nytt journalsystem Pressmeddelanden • Jun 17, 2019 09:12 CEST. Den 17 juni får Folktandvården Skåne nytt journalsystem på samtliga 68 kliniker . Projektledare är Mats Jontell, professor på Sahlgrenska akade; Det finns flera sätt att läsa sin journal på Det vill säga att relevanta uppgifter ska kunna följa med patienten genom hela vårdkedjan - vilket inte sker med automatik i dag. 2016 lämnade dock Region Skåne samarbetet. Därefter har Region Skåne och Västra Götalandsregionen - i separata processer - upphandlat system från samma leverantör, medan Region Stockholm har valt att skjuta upp upphandlingen på grund av pandemin Gnosco hade sedan tidigare vunnit en upphandling inom teledermatoskopi med Region Skåne hösten 2019. Företagets lösning Dermicus består dels av en mobil applikation och dels av en digital plattform för hantering av de bilder som tas och den information som samlas in

Region Skåne köper digitalt journalsystem för en miljard

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är ett ideellt branschförbund som organiserar yrkesutövare inom behandling, coachning, kost och träning. Här kan du läsa mer om våra fyra yrkesområden och de yrkeskategorier som finns representerade i förbundet Debatten om it i sjukvården. Här samlar vi alla artiklar om Debatten om it i sjukvården. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Debatten om it i sjukvården är: Digitalisering, Vård & omsorg, Vård & omsorg och Digitalisering. 26 artiklar senast uppdaterad 20 feb 2020. Debatten om it i sjukvården Följ ämneFöljer ämne med Region Skåne har Höörs kommun, i samarbete med tio andra skånska kommuner, framarbetat ett dokument avseende fordonshantering. Detta dokument uppges vara ett komplement till kommunens rutin för inköp av lätta motorfordon. Dokumentet föreslår en ansvarsuppdelning gällande fordonshanteringen mella FVIS Region Västernorrland Ledamot i Sussa styrgrupp. Sussa samverkan Delar som kommer beröras Skåne 13% Sussa upphandlande regioner Sussa regioner med option Cambio Cosmic Stockholm, VGR och Skåne. styrande för arbetet med upphandling och realisering av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)

Nytt försök köpa journalsystem - Upphandling2

Region Skåne 4. Uppdelning i fler och mindre kluster Region Skåne utgör ett eget kluster. Att övriga kluster är stora och omfattar fler än ett landsting ser vi som ett potentiellt problem. En instabil marknad med ett stort antal patienter per kluster innebär risker inte bara för leverantörer utan även för befintliga kunder Region Skåne har valt att fortsätta sin utveckling på annat sätt än genom att delta i detta upphandlingssamarbete. Upphandlingen kommer att inledas under hösten 2016 och som längst pågå till våren 2018

Region Skåne uppgraderar vårdsystem utan upphandling

Nytt journalsystem försenat efter överklagande. Skåne Trots en akut situation måste vårdpersonalen vänta ännu längre på att få sitt journalsystem uppgraderat.It-leverantören PMO överklagar det nya utvecklingsavtal som Region Skåne var på väg att teckna, skriver tidningen Sjukhusläkaren Styrningen av sjukvården drivs till stor del av tro, förhoppningar, policy och kommersiella intressen. Vi föreslår i stället mer lämpliga åtgärder, skriver bland andra Gunnar Akner, läkare Region Uppsala planerar att införa en postcovidmottagning. 2021-05-10. Vid sitt möte idag beslöt hälso- och sjukvårdsutskottet att rekommendera regionstyrelsen att inrätta en postcovidmottagning. Förslaget innebär att 3 miljoner avsätts under 2021 och därefter ytterligare 6 miljoner kronor 2022 för en tillfällig sådan mottagning.

Flera hundra miljoner kronor för nytt journalsystem i

Post Sennehed C, Stigmar K, Holmberg S, Forsbrand M, Petersson I, Nyberg A, Grahn B. Uppföljning av patienter som erhållit multimodal smärtrehabilitering inom primärvården i Region Skåne inom ramen för den nationella rehabiliteringsgarantin 2010-2012. 2016-05-17, Region Skåne Stockholms läns landsting och Region Skåne. Under hösten 2015 beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att dra sig ur den gemensamma upphandlingen i 3RFvm. 26 oktober 2016 beslutar sig Västra Götalandsregionen för att genomföra upphandlingen av nytt kärnsystem i egen regi Computer Sweden - 22 nov 19 kl. 06:02 Stora risker kring patientdata i Skånes miljardprojekt - brister hotar säkerheten. Region Skåne är i full färd med att införa ett nytt vårdinformationssystem från amerikanska Cerner.Men i en intern rapport pekas flera risker ut kopplade till överföringen av patientdata till en extern leverantör och det varnas för en tystnadskultur.

Start - Region Skån

Prio 1 Akut livshotande symptom eller olycksfall. Definition: Uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. Kommentar och användningsområde: Närmast tillgängliga ambulans utlarmas enligt larmcentralens prioritering.Ambulansens personal bedömer behovet av körsätt (snabbt) till hämtplatsen och påkallande av fri väg med siren och/eller blåljus Ännu längre tillbaka i tiden kan man nämna projektdirektivet som var klart 2014 och som är det grundläggande styrdokumentet för FVM. Från början var det tänkt att Skåne, Stockholm och VGR skulle göra en gemensam upphandling (3R-projektet) men av olika skäl blev det inte så Billigast vinner: Därför slutar upphandlingar i rena haverier. Text: Ebba Blume. Publicerad 2019-10-24. Bristen på sjukvårdsmateriel som sterila handskar, katetrar och EKG-elektroder i fem av Sveriges regioner hade tvingat sjukhus att ställa in planerade operationer och gå upp i stabsläge. Krisen, som pågått i veckor, uppstod i samband.

Regionen sätter ner foten om nytt journalsystem

Region Östergötlands insatser för att lindra effekterna av pandemin. Läs mer om covid-19. Folkhälsomyndigheten covid-19 > För kommuner, arbetsgivare och privata vårdgivare om covid-19 > Other languages - Folkhälsomyndigheten > Telefonlinje om covid-19 på olika språk > En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län.I ett fall, Region Gotland, utövas regionansvaret av en kommun.Regioner benämndes tidigare landsting.I regeringsformen omnämns de som kommuner på regional nivå, och ett alternativt namn är regionkommun. [1 Miljardinvestering i nytt digitalt journalsystem 19 sep, 2017 Vid regionstyrelsens möte på tisdagen lämnade därför Centern in en motion om att ge regionstyrelsen i uppdrag att säkra så att remisser och svar inom Region Skåne senast 2018 kan skickas digitalt mellan olika vårdaktörer Den ultimata guiden för att hjälpa dig att starta egen tandklinik. Allt du behöver veta och lite till. För dig som vill öppna en egen tandvårdsklinik Här finner du lediga jobb att söka inom Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting

Med fokus på parasportares skador – Vetenskap och HälsaKonferensen 2019 - Smart Little Village
 • SkyWater ROIC.
 • Recharger ICO.
 • Zolpidem verkningstid.
 • How to delete transaction history in TNG eWallet.
 • Tavlor konst.
 • Inkråmsöverlåtelse personal.
 • Filecoin kaufen.
 • Bostadspriser Stockholm graf.
 • Google finance crypto.
 • Uphold Reddit reviews.
 • HFX trading academy.
 • Groenfinanciering Rabobank.
 • Bitcoin burn address.
 • Flytta ISK från Nordea.
 • Ledstång orientering.
 • Tax on Bitcoin.
 • NCC Placera.
 • NCS kod karta.
 • Manus mall.
 • Yahoo Finance API R.
 • OWL token.
 • How to Buy on KuCoin app.
 • SRK crypto Reddit.
 • Belfius pensioensparen instapkosten.
 • Co2 tablets for aquarium Reddit.
 • How to use Goose Finance.
 • Prickad mark Göteborg.
 • Avanza Horizon technology.
 • The Graph crypto prediction 2021.
 • How to withdraw money from Dash.
 • Bitvavo België belasting.
 • University programs Canada.
 • ICON plc sweden ab.
 • Fatburner Formula Erfahrungen.
 • Vad betyder ordet evolution.
 • Edurepayment BRD rw.
 • Küresel sermaye ne demek.
 • Grant Thornton CEO.
 • Hamilton College.
 • Lediga jobb offentlig förvaltning Göteborg.
 • Spark Hadoop.